Kehittäminen

Tuemme omistajia ja johtoa yritysten ja yhteisöjen liiketoimintojen kehittämisessä sekä avustamme sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa.

 • Yritysten ja liiketoimintojen kartoitukset ja kehityssuunnitelmat
 • Kasvun nopeuttaminen tai kannattavuuden parantaminen
 • Asiakkuuksien kehittämisprojektit
 • Yritysjohdon tuki ja ”sparraus”
 • Kansainvälinen toiminta ja kansainvälistyminen
 • Kuntoanalyysit
 • Liiketoimintasuunnitelmat

Muutostilanteet

Tuemme omistajia ja johtoa yritysten ja yhteisöjen liiketoimintojen muutosten suunnittelussa ja avustamme sovittujen toimenpiteiden toteutuksessa.

 • Organisaation toimivuus ja kehittäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden parantaminen
 • Myynnin, markkinoiden, asiakkuuksien ja jakeluteiden kehittäminen
 • Tuloskuntoon liittyvät järjestelyt
 • Rahoitusrakenteen vahvistaminen
 • Omistukseen liittyvät järjestelyt
 • Investointisuunnitelmat ja toteutukset
 • Vuokrajohtajuudet
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Yritysten myynti

Toteutamme yritysten ja liiketoimintojen omistukseen liittyvät järjestelyt sovitussa laajuudessa.

 • Yritysten perustaminen ja käynnistäminen
 • Yrityksen tai liiketoiminnan myynti tai osto
 • Sijoitusmuistio ja arvonmääritys
 • Pääomasijoittajan, kehitys- tai sijoitusyhtiön mukaan tulo/otto
 • DD-tutkimukset
 • Sulautuminen, jalkautuminen, purkaminen, lopetus, selvitystila
 • Yrityksen tai liiketoiminnan haltuunotto